Tổ chức - Văn phòng

Chuyên viên Mai Xuân Duy Minh Mai Xuân Duy Minh
Trình độ chuyên môn ĐH Sư phạm ngữ văn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email mxdminhts.binhdinh@moet.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Trần Văn Trinh Trần Văn Trinh
Trình độ chuyên môn ĐH Sư phạm Lịch sử
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email tvtrinhts.binhdinh@moet.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng

Kế toán Nguyễn Thị Cần Nguyễn Thị Cần
Trình độ chuyên môn ĐH Kế toán
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email ntcants.binhdinh@moet.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng

Kế toán Đoàn Quang Viên Đoàn Quang Viên
Trình độ chuyên môn ĐH kế toán
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email dqvients.binhdinh@moet.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng

Võ Nguyên Vũ Võ Nguyên Vũ
Trình độ chuyên môn Kế toán
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email vnvuts.binhdinh@moet.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Trần Thị Minh Sinh Trần Thị Minh Sinh
Trình độ chuyên môn ĐH Sư phạm tiểu học
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email ttmsinhts.binhdinh@moet.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thủ quĩ Lê Thị Xuân Lạc Lê Thị Xuân Lạc
Trình độ chuyên môn Sơ cấp
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email ntxlacts.binhdinh@moet.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây