Tổ Phổ thông
  • Số fax: 0563580920

Chuyên viên Lê Tấn Lê Tấn
Trình độ chuyên môn ĐH Sư phạm
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email ltants.binhdinh@moet.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Văn Tuấn Việt Văn Tuấn Việt
Trình độ chuyên môn ĐH Sư phạm Lý
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email vtvietts.binhdinh@moet.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Châu Minh Hưng Châu Minh Hưng
Trình độ chuyên môn ĐH Sư phạm Toán
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email cmhungts.binhdinh@moet.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Nguyễn Viết Cương Nguyễn Viết Cương
Trình độ chuyên môn ĐH Sư phạm Tiểu học
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nvcuongts.binhdinh@moet.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Hồ Văn Bình Hồ Văn Bình
Trình độ chuyên môn ĐH Sư phạm Tiếng Anh
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email hvbinhts.binhdinh@moet.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Thái Quang Sáng Thái Quang Sáng
Trình độ chuyên môn ĐH Sư phạm tiểu học
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email tqsangts.binhdinh@moet.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Nguyễn Công Đoài Nguyễn Công Đoài
Trình độ chuyên môn ĐH Sư Phạm Tin học
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email ncdoaits.binhdinh@moet.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Trần Thị Lan Phương Trần Thị Lan Phương
Trình độ chuyên môn ĐH Sư phạm Ngữ văn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email ttlanphuongts.binhdinh@moet.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây