Monday, 06/07/2020 - 01:57|
Chào mừng các bạn đến với Website Phòng Giáo dục & Đào tạo Tây Sơn
Thông báo nghỉ lễ nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016

Thông báo nghỉ lễ nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016

Thực hiện Thông báo số 19/TB-UBND ngày 11/4//2016 của UBND huyện Tây Sơn V/v nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo nghỉ lễ nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016 Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016 như sau:
- Cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan hành chính sự nghiệp được nghỉ lễ từ ngày 16/4/2016 đến hết ngày 18/4/2016;
- Các đơn vị trường học không thực hiện lịch nghỉ cố định ngày thứ Bảy hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng quy định pháp luật;
- Các đơn vị trường học tổ chức dọn vệ sinh, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông và phân công người trực bảo vệ đơn vị mình trong những ngày nghỉ. 
Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đơn vị trường học trực thuộc biết tổ chức thực hiện./. 

Danh mục: