Monday, 06/07/2020 - 03:02|
Chào mừng các bạn đến với Website Phòng Giáo dục & Đào tạo Tây Sơn
Lịch thi đấu giải bóng chuyền Nữ CB-GV mừng ngày 20/11.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền Nữ CB-GV mừng ngày 20/11.

Thi đấu trong hai ngày 14-15/11 tại 6 sân thuộc trường THCS Tây Phú - THCS Võ Xán. Riêng các trận BK, CK sẽ diễn ra duy nhất tại các sân trường THCS Tây Phú vào chiều ngày 15/11. Sáng bắt đầu vào lúc 7h30', chiều 13h30'. Khai mạc vào ngày 14/11 tại sân trường THCS Võ Xán.

LỊCH THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN NỮ CBGV-CNVC NĂM  2015

Địa điểm thi đấu: Cụm sân trường THCS Võ Xán 

       Bảng A                                        Bảng B                         Bảng C                                Bảng D

1) LQ Bình Nghi                   1) TH Tây Xuân                     1) TH số 2 Võ Xán            1) THCS Bình Tân

2) TH Tây An                        2) TH Bình Thành               2) THCS Võ Xán                 2) TH Bình Thuận

3) TH số 1 Bình Nghi           3) TH số 2 Tây Giang           3) LQ Tây Vinh                    3) TH Tây Thuận

4) THCS Mai X Thưởng      4) TH Vĩnh An                      4) LQ Tây Phú                     4) PTDT Bán Trú


Buổi/ngày

Trận (ĐỘI – ĐỘI) Sân A

(Sân trường THCS Võ Xán)

Trận (ĐỘI – ĐỘI) Sân B

(Sân trường THCS Võ Xán)

 

Trận (ĐỘI – ĐỘI) Sân C

(Sân trường TH số 1 Võ Xán)

Sáng ngày 14/11/2015

 

1) LQ Bình Nghi    -  TH Tây An  (A)

2) TH số 2 Võ Xán   -  THCS Võ Xán (C)

3) LQ Tây Vinh    -  LQ Tây Phú  (C)

4) TH Tây Xuân  -  TH số 2 Tây Giang  (B)

5) THCS Võ Xán  -  LQ Tây Phú   (C)

 

 

 

1) TH Tây Xuân -TH Bình Thành  (B)

2) THCS Bình Tân -  TH Bình Thuận (D)

3) TH Tây Thuận  -  PTDT Bán Trú (D)

4) TH Bình Thành  - TH Vĩnh An  (B)

5) TH số 2 Võ Xán  -  LQ Tây Vinh  (C)

 

 

 

1) Số 1 Bình Nghi - THCS MX Thưởng (A)

2) TH số 2 Tây Giang - TH Vĩnh An (B)

3) LQ Bình Nghi  -  TH số 1 Bình Nghi  (A)

4) TH Tây An   -   THCS MX Thưởng  (A)

5) THCS Bình Tân   -   TH Tây Thuận  (D)

 

 

Chiềungày 14/11/2015

 

1) TH Tây An   -  TH số 1 Bình Nghi (A)

2) TH số 2 Võ Xán  -  LQ Tây Phú   (C)

3) THCS Bình Tân  -  PTDT Bán Trú (D)

 

1) LQ Bình Nghi  - THCS MX Thưởng  (A)

2) TH Tây Xuân  -  TH Vĩnh An (B)

3) THCS Võ Xán   -  LQ Tây Vinh   (C)

 

  

1) TH Bình Thuận  -  PTDT Bán Trú  (D)

2) TH Bình Thành    -  Số 2 Tây Giang  (B)

3) TH Bình Thuận  -  TH Tây Thuận  (D)

Sáng ngày 15/11/2015

 

(1)   Nhất A:…… .. - Nhì B:……………

(3)   Nhất C:……… - Nhì D:…………..

 Tứ kết:  Thắng (1)    -   Thắng  (3)       (I)

 

(2)  Nhất B:……- Nhì A:…………….. 

(4)  Nhất D:…… - Nhì C:…………….

Tứ kết: Thắng (2)    - Thắng  (4)     (II)

 

Chiềungày 15/11/2015

 

Thắng TK (I)    - Thắng  TK (III)   (BK1)

Chung kết:   Thắng (BK1)  - Thắng  (BK2)

Thắng TK (II)   - Thắng  TK (IV)  (BK2)

Các trận đấu bán kết, chung kết thi đấu tại sân trường THCS Tây PhúĐịa điểm thi đấu: Cụm trường THCS Tây Phú 

          Bảng E                                              Bảng F                   Bảng G                                   Bảng H

1) TH số 2 Bình Hòa              1) TH số 1 Bình Tường                   1) THCS Bình Thuận          1) LQ Tây Thuận

2) THCS Bùi Thị Xuân        2) TH Bình Tân                                  2) LQ Bình Hòa                  2) TH Tây Bình

3) THCS Tây Bình                3) THCS Bình Thành                        3) THCS Tây Giang  3) LQ Trần Quang Diệu

4) TH số 2 Bình Tường        4) THCS Tây An                               4) TH số 1 Võ Xán             4) TH số 1 Tây Giang

Buổi/ngày

Trận (ĐỘI – ĐỘI) Sân A

(Sân trường THCS Tây Phú)

Trận (ĐỘI – ĐỘI) Sân B

(Sân trường THCS Tây Phú)

 

Trận (ĐỘI – ĐỘI) Sân C

(Sân UBND Xã Tây Phú)

Sáng ngày 14/11/2015

 1) Số 2 Bình Hòa  -  THCS Bùi Thị Xuân  (E)

2) THCS Bình Thuận   -  LQ Bình Hòa (G)

3) THCS Tây Giang - TH số 1 Võ Xán (G)

4) Số 1 Bình Tường  -  THCS Bình Thành (F)

5) LQ Bình Hòa  -  TH số 1 Võ Xán (G)

 1) Số 1 Bình Tường  - TH Bình Tân  (F)

2) LQ Tây Thuận   -  TH Tây Bình  (H)

3) LQ Trần Q Diệu - Số 1 Tây Giang (H)

4) TH Bình Tân    -   THCS Tây An  (F)

5) THCS Bình Thuận - THCSTây Giang  (G)

 

1) THCS Tây Bình  -  Số 2 Bình Tường  (E)

2) THCS Bình Thành   -  THCS Tây An  (F)

3) Số 2 Bình Hòa   -   THCS Tây Bình   (E)

4) THCS Bùi Thị Xuân - Số 2 Bình Tường(E)

5) LQ Tây Thuận  -  LQ Trần Q Diệu    (H)

Chiềungày 14/11/2015

 

1) THCS Bùi Thị Xuân - THCS Tây Bình   (E)

2) THCS Bình Thuận   -  TH số 1 Võ Xán (G)

3) LQ Tây Thuận -  Số 1 Tây Giang (H)

 

1) Số 2 Bình Hòa  -  Số 2 Bình Tường  (E)

2) Số 1 Bình Tường  -  THCS Tây An  (F)

3) LQ Bình Hòa -   THCSTây Giang  (G)

  

1) TH Tây Bình  -  Số 1 Tây Giang (H)

2) TH Bình Tân    -  THCS Bình Thành (F)

3) TH Tây Bình  -  LQ Trần Q Diệu    (H)

Sáng ngày 15/11/2015

 

(5)   Nhất E:………… - Nhì F:………

(7)   Nhất G:………    - Nhì H:……

 

   Tứ kết: Thắng (5)  -  Thắng  (7)     (III)

 

(6)   Nhất F:……………  -  Nhì E: ………….

(8)   Nhất H:…………… -   Nhì G:………….

 

Tứ kết: Thắng (6)   -     Thắng (8)      (IV)

 

Chiềungày 15/11/2015

 

Thắng TK (I)    -   Thắng  TK (III)   (BK1)

Chung kết:   Thắng (BK1)  - Thắng  (BK2)

Thắng TK (II)   -  Thắng  TK (IV)  (BK2)

Các trận đấu bán kết, chung kết thi đấu tại sân trường THCS Tây Phú


 


Danh mục: