Sunday, 05/07/2020 - 15:11|
Chào mừng các bạn đến với Website Phòng Giáo dục & Đào tạo Tây Sơn
Tập huấn

Tập huấn

Tài liệu

PHỤ LỤC 3

LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC TẬP HUẤN

(Kèm theo Công văn số:           /GDMN-TH ngày    tháng 6 năm 2020 của Sở GD&ĐT)

 

TT

Môn

Thời gian

Tên lớp

Địa chỉ truy cập

1

Giáo dục thể chất – Bộ 1

 

17/6/2020

8:00-17:00

Lớp số 03

https://meet.google.com/jwr-zqdr-kuq

2

Âm nhạc- Bộ 1

 

16/6/2020

8:00-17:00

Lớp số 01

https://meet.google.com/qae-ojft-aur

3

Mĩ thuật – Bộ 1

 

16/6/2020

8:00-17:00

Lớp số 02

https://meet.google.com/bny-xufs-irz

4

Giáo dục thể chất – Bộ 2

 

17/6/2020

8:00-17:00

Lớp số 12

https://meet.google.com/ujk-rnnn-ixn

5

Âm nhạc - Bộ 2

 

16/6/2020

8:00-17:00

Lớp số 10

https://meet.google.com/uiv-oyqg-agb

6

Mĩ thuật - Bộ 2

 

16/6/2020

8:00-17:00

Lớp số 11

https://meet.google.com/wct-yvkq-gqu

7

Giáo dục thể chất- Bộ 3

 

17/6/2020

8:00-17:00

Lớp số 06

https://meet.google.com/cri-xvzp-cvg

8

Âm nhạc -Bộ 3

 

16/6/2020

8:00-17:00

Lớp số 06

https://meet.google.com/cri-xvzp-cvg

9

Mĩ thuật - Bộ 3

 

16/6/2020

8:00-17:00

Lớp số 07

https://meet.google.com/zkq-rsfc-mxy

Ghi chú:

            - Bộ 1: Kết nối tri thức với cuộc sống

            - Bộ 2: Chân trời sáng tạo

            - Bộ 3: Cùng học để phát triển năng lực

 

 

Tài khoản trường vào trang http://taphuan.nxbgd.vn/

ID trườngTên trường
2508001TH Tây Thuận
2508002TH số 1 Tây Giangt
2508003TH số 2 Tây Giang
2508004TH Bình Tường
2508005TH Vĩnh An
2508006TH Tây Phú
2508007TH Tây Xuân
2508008TH số 1 Bình Nghi
2508009TH số 2 Bình Nghi
2508010TH số 1 Võ Xán
2508011TH số 2 Võ Xán
2508012TH Trần Quang Diệu
2508013TH Bình Thành
2508014TH Bình Hòa
2508015TH Tây Bình
2508016TH Tây Vinh
2508017TH Tây An
2508018TH Bình Tân
2508019TH Bình Thuận

Mật khẩu: 123456Aa@

Khi đăng nhập lần đầu hệ thống sẽ yêu cầu đổi mật khẩu, thầy cô đổi mật khẩu thành: Pgd123@


Danh mục: