Sunday, 03/07/2022 - 20:51|
Chào mừng các bạn đến với Website Phòng Giáo dục & Đào tạo Tây Sơn
Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Sáng ngày 10/9/2019 tại Hội trường UBND huyện Tây Sơn, Phòng GD&ĐT huyện Tây Sơn tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Đến dự hội nghị có bà Lê Thị Điển - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Định;  Bà Lê Bình Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; ông Bùi Văn Mỹ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; thầy Võ Ngọc Khanh – Trưởng phòng GD&ĐT, các ông bà lãnh đạo và chuyên viên phòng GD&ĐT; lãnh đạo các trường THPT, TTGDTX_HN huyện; Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, cán bộ, giáo viên tiêu biểu các trường mầm non, tiểu học, THCS và đại diện 15 Trung tâm học tập công đồng trên địa bàn huyện.

Tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong năm học 2018-2019:

Phối hợp với ngành Y tế triển khai các biện pháp phòng chống các dịch bệnh cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non. Nâng cao nghiệp vụ và xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ, nhất là việc phòng tránh tai nạn thương tích, phòng chống suy dinh dưỡng và béo phì; thường xuyên tổ chức tuyên truyền về phương pháp chăm sóc trẻ theo khoa học và cách phòng ngừa các bệnh thường gặp ở trẻ em, các bệnh theo mùa. Triển khai, thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; hướng dẫn các cơ sở thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT gắn với điều kiện thực tế địa phương; chú trọng giáo dục phát triển hành vi, thói quen tốt cho trẻ; giáo dục kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi. Tăng cường áp dụng đa dạng các hình thức và phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp với điều kiện của trường, lớp và khả năng của trẻ; chú trọng đổi mới tổ chức môi trường giáo dục nhằm tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo theo phương châm “học bằng chơi, chơi mà học” phù hợp với lứa tuổi. Tăng cường xây dựng môi trường giao tiếp, môi trường chữ viết trong các cơ sở giáo dục mầm non, tạo điều kiện để trẻ phát triển ngôn ngữ ở mọi nơi, mọi lúc, phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ, đặc biệt là khả năng tự tin, sử dụng ngôn ngữ mạch lạc, biểu cảm. Triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi; triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số để chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 phổ thông.

Tập trung chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, k năng; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục trong dạy học các môn học; chú trọng giáo dục đạo đức, k năng sống cho học sinh; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng chương trình nhằm nâng cao chất lượng dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Tổ chức sơ, tổng kết tình hình thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, qua đó đúc kết những thuận lợi khó khăn và các giải pháp khắc phục thống nhất đối với tất cả các trường trên địa bàn.

Chỉ đạo các trường thực hiện giảng dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình, thống nhất thực hiện tiến độ chuyên môn theo khung phân phối chương trình; đảm bảo việc thực hiện các nội dung giáo dục địa phương; tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên về kỹ năng thực hiện ma trận trong ra đề, soạn đáp án, chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm khách quan, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông với các cấp độ: biết, thông hiểu, vận dụng sáng tạo, từ đó đảm bảo dạy học sát đối tượng, khuyến khích tư duy độc lập, sáng tạo của học sinh. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh. Thực hiện dạy học tích hợp về giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về phòng chống tham nhũng, giáo dục pháp luật, giáo dục an toàn giao thông, biến đổi khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; triển khai tài liệu hướng dẫn giáo dục k năng sống trong một số môn học và hoạt động giáo dục. Chỉ đạo các trường THCS xây dựng kế hoạch, chương trình, đăng ký các đề tài đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, các chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; xây dựng một số đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở hầu hết các bộ môn, biên soạn và thống nhất bộ đề và ma trận đề kiểm tra học kỳ cho tất cả các bộ môn trong toàn huyện; đổi mới công tác tổ chức kiểm tra học kỳ, chấm bài kiểm tra học kỳ tập trung tại huyện. Thông qua trường học kết nối đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Tiếp tục thực hiện đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn qua nghiên cứu bài học. Các tổ chuyên môn đã chú trọng bồi dưỡng cho giáo viên những vấn đề cụ thể của môn học; tổ chức sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối và sinh hoạt chuyên môn tập trung; tổ chức giờ dạy và đánh giá giờ dạy qua dự giờ theo hướng chú trọng việc tổ chức cho học sinh học tập tích cực phù hợp với nội dung dạy học và đặc thù từng bộ môn.

Tổ chức triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT; các trường THCS đã thực hiện nghiêm túc Chương trình hướng nghiệp phổ thông hiện hành, số lượng học sinh lớp 8 học nghề đạt tỷ lệ 64,9%.Triển khai điều tra đối tượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong độ tuổi từ 15-60 tuổi theo mẫu trong phần mềm quản lý thông tin Phổ cập giáo dục-xóa mù chữ, các thông tin trên phiếu điều tra ghi chép đầy đủ, chính xác, khớp với hộ khẩu và thông tin tạm trú. Phiếu điều tra được lưu giữ trong bộ hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở các cơ sở. Hoàn thành việc điều tra, tiếp tục nhập dữ liệu và quản lý cơ sở dữ liệu bằng hệ thống thông tin điện tử quản lý Phổ cập giáo dục-xóa mù chữ. Có 15/15 xã, thị trấn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.

Tăng cường công tác đào tạo chuẩn hóa, nâng chuẩn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; nâng cao tính tích cực, chú trọng tự bồi dưỡng của từng giáo viên; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án ngoại ngữ quốc gia. Kết quả, năm học 2018-2019 có 1.251 giáo viên, trong đó 04 thạc sỹ, 1.019 đại học, 137 cao đẳng, 91 trung cấp; có 91 cán bộ quản lý, trong đó 02 thạc sỹ, 85 đại học, 02 cao đẳng, 02 trung cấp. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ bản đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu chuẩn về trình độ; đáp ứng được yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục.

Năm học 2018-2019, bậc tiểu học có 06 trường tiểu học sáp nhập thành 03 trường. Đến ngày 01/7/2019, toàn ngành có 52 đơn vị trường học (MN: 18; TH: 19; THCS: 15) trong đó có 01 trường mầm non tư thục. Việc sáp nhập các trường dẫn đến khó khăn không đạt tiêu chí trường chuẩn Quốc gia và công tác quản lý.

Tất cả các đơn vị trường học đã được kết nối mạng Iternet, tổ chức triển khai thực hiện trang Website của Phòng GD&ĐT và trang Website của các đơn vị trường học, trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử. Các trường TH, THCS đã thực hiện khoảng 350 tiết thao giảng thông qua thiết bị Powerpoint, có khoảng 1.430 CB-GV-NV xây dựng và sử dụng hộp thư điện tử email, 95% giáo viên các cấp sử dụng giáo án vi tính. Tiếp tục triển khai chương trình phối hợp với Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel giai đoạn 2017-2020 về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp với Viễn thông Bình Định triển khai phần mềm quản lý sổ điểm điện tử. Việc tổ chức sinh hoạt, bồi dưỡng chuyên môn qua Hệ thống trường học kết nối được tiến hành khá hiệu quả.  

Triển khai nội dung quy chế chi tiêu nội bộ đến từng cán bộ, giáo viên trong toàn trường; phối hợp với Công đoàn cơ sở xây dựng “Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập”, “Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ”, đã giao quyền tự chủ tài chính cho 51 đơn vị (MN: 17; TH: 19; THCS: 15), các đơn vị đã thực hiện dự toán, tiết kiệm trong chi tiêu, bảo quản, sử dụng hiệu quả tài sản công và thực hiện tốt công khai tài chính.

Quan hệ hợp tác với tổ chức Room to Read Việt Nam triển khai thực hiện Chương trình Thư viện và Chương trình xuất bản sách tại 14/19 trường tiểu học.

Phòng học văn hóa: 759 (kiên cố: 483 – 63,6%; bán kiên cố: 276); Phòng bộ môn: 77 (kiên cố: 62 – 80,5%; bán kiên cố: 15); Phòng phục vụ học tập: 92 (kiên cố: 68 – 73,9%; bán kiên cố: 24); Nhà công vụ cho GV: 06; Nhà bếp: 18. Để đảm bảo cơ sở vật chất năm học 2019-2020, từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục đã đầu tư xây dựng sửa chữa trường lớp học năm 2019, cụ thể: xây mới 01 khu làm việc; xây dựng mới 02 phòng học; sửa chữa 42 phòng học; nâng cấp, sửa chữa 16 khu vệ sinh và sửa chữa 04 tường rào, cổng ngõ với tổng kinh phí 8,980 tỷ đồng. Mua sắm trang thiết bị với tổng kinh phí: 2,473 tỷ đồng. Hiện có 32/51 trường mầm non, phổ thông đạt trường chuẩn Quốc gia tỉ lệ 62,7%.Bậc Mầm non có 02/17 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm t lệ 11,8%. Bậc tiểu học có 17/19 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, chiếm t lệ 89,5%. Bậc THCS 13/15 trường đạt chuẩn quốc gia chiếm t lệ 86,7%.

Các trường tiểu học đẩy mạnh việc dạy các môn Ngoại ngữ và Tin học, chương trình và phương pháp giảng dạy đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Tổ chức giải cờ vua cho học sinh TH, THCS; tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9, có 114 em đạt giải; tổ chức thi học sinh giỏi lớp 7, lớp 8, có 108 em đạt giải; tổ chức giải bóng chuyền nam, nữ CB, GV, NV; tổ chức giải bóng chuyền nam, nữ học sinh THCS; tổ chức giải điền kinh TH, THCS; tổ chức giải bóng đá học sinh THCS; thi sản phẩm KHKT dành cho học sinh Trung học; tổ chức thi GVCN giỏi bậc THCS, có 18 giáo viên đạt giải; tổ chức thi GVDG, có 88 giáo viên đạt giải (MN: 27, TH: 61); tổ chức thi viết chữ đẹp cho học sinh, giáo viên TH; tổ chức giao lưu học sinh năng khiếu lớp 5; tổ chức hội thi “bé khéo tay”. Tham gia các hoạt động giáo dục cấp tỉnh: Học sinh giỏi lớp 9, có 17 em đạt giải; giải TDTT học sinh, kết quả đạt giải Nhất bóng chuyền nam, nữ THCS, giải ba điền kinh; thi đồ dùng dạy học tự làm bậc TH đạt giải ba; thi viết chữ đẹp giáo viên, học sinh TH đạt giải ba. Thẩm định 236 Đề tài nghiên cứu KHSPƯD, SK có 103 đề tài được công nhận cấp huyện (trong đó có 06 đề tài gửi lên cấp tỉnh thẩm định), qua đó đã nhân rộng những điển hình tiên tiến trong Ngành trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.

Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong năm học 2019-2020:

- Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo: Tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025, trong đó thực hiện việc rà soát, đánh giá điều kiện hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non; đánh giá, điều chỉnh bổ sung chuẩn/quy chuẩn về tổ chức hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện dồn dịch các điểm trường lẻ, sáp nhập các cơ sở giáo dục có quy mô nhỏ khối mầm non, phổ thông. 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp: Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo và Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; thực hiện đúng quy chế làm việc và văn hóa công sở. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên gắn với việc bảo đảm các quy định về định mức số lượng giáo viên đối với các cấp học và trình độ đào tạo, các chuẩn được ban hành, phù hợp với việc rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại một cách hợp lý hệ thống, quy mô trường, lớp. Thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Thực hiện các giải pháp bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu giáo viên các cấp học theo quy định. Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; bồi dưỡng nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên. Thực hiện tốt các chính sách phát triển đội ngũ: thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chế độ tiền lương và các phụ cấp theo lương, trợ cấp khác; đánh giá, khen thưởng nhằm nâng cao đời sống, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề.

- Triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, bảo đảm an toàn trường học: Xây dựng và triển khai tài liệu hướng dẫn nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ em tại gia đình và các nhóm trẻ/lớp mẫu giáo độc lập, tư thục; tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán ở các cơ sở giáo dục mầm non việc tổ chức hướng dẫn và phối hợp với cha mẹ trẻ chăm sóc, giáo dục trẻ em ở nhà trường và tại gia đình. Quản lý chặt chẽ việc cấp phép, tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động và hoạt động đối với giáo dục mầm non. Tổ chức tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý sử dụng sách giáo khoa lớp 1; hoàn thành các điều kiện chuẩn bị triển khai chương trình lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Triển khai việc biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông. Xây dựng và triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025. Tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng xây dựng văn hóa học đường, trang bị kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Bảo đảm thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thể chất, y tế trường học; phát động phong trào học bơi và phòng, chống đuối nước cho học sinh; tăng cường tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa cho học sinh, sinh viên; bảo đảm các điều kiện về vệ sinh và an toàn thực phẩm trong trường học.

- Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ Tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo: Thực hiện chương trình, học liệu cho trẻ mầm non làm quen với Tiếng Anh. Phát triển đội ngũ giáo viên ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình ngoại ngữ theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ, phát động phong trào giáo viên cùng học tiếng Anh với học sinh. Tạo điều kiện, hướng dẫn học ngoại ngữ trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục: Tích hợp các hệ thống thông tin quản lý ngành hiện có vào cơ sở dữ liệu ngành; xây dựng và triển khai các phần mềm quản lý, kết nối liên thông dữ liệu với phần mềm cơ sở dữ liệu ngành. Tiếp tục xây dựng và triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3, 4). Bồi dưỡng giáo viên trực tuyến; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý.

- Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo: Triển khai Nghị định về quản lý cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; rà soát, hướng dẫn thực hiện, giám sát, kiểm tra, đánh giá thành lập và hoạt động của Hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục.

- Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo: Tiếp tục duy trì hoạt động thư viện thân thiện theo mô hình của tổ chức Room to Read Việt Nam ở 12 trường tiểu học.

- Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo: Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới, đặc biệt là lớp 1; triển khai có hiệu quả Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025. Bổ sung xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, các phòng chức năng, bếp ăn, nhà vệ sinh, công trình nước sạch và mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu. Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục; không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học, nhà vệ sinh chưa bảo đảm an toàn theo quy định.

- Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao: Gắn kết chặt chẽ phát triển giáo dục đào tạo với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Triển khai thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

Thầy Văn Tám đọc báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020
Thầy Văn Tám đọc báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020
Tham luận trường mầm non Tây Sơn
Tham luận trường tiểu học Tây Xuân
Tham luận trường THCS Võ Xán
Bà Lê Thị Điển - Phó Giảm đốc Sở GD&ĐT phát biểu tại Hội nghị
Đại diện trường TH Tây Xuân nhận cờ thi đua của tỉnh
Khen thưởng các tập thể xuất sắc trong năm học 2018-2019

Ông Bùi Văn Mỹ phát biểu tổng kết Hội nghị
Bà Lê Bình Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thầy Võ Ngọc Khanh tiếp thu ý kiến thảo luận và chỉ đạo, bế mạc Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

 

       Hội nghị tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học mới là dịp để ngành Giáo dục và Đào tạo nhìn lại một năm học đã qua với những thành tích đã đạt được và những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục, đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động cho năm học đến với những nội dung, biện pháp hữu hiệu, khả thi hơn nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tâm của của ngành.


Danh mục: Tin tức - Sự kiện , Hoạt động chuyên môn , Công đoàn , Mầm non , Tiểu học , Trung học cơ sở , Thông báo