Monday, 25/01/2021 - 07:30|
Chào mừng các bạn đến với Website Phòng Giáo dục & Đào tạo Tây Sơn
Tập huấn về kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học dành cho giáo viên THCS.

Tập huấn về kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học dành cho giáo viên THCS.

Trong ngày 25/8/2019, Phòng GD&ĐT Tây Sơn tiến hành tổ chức tập huấn kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học dành cho giáo viên, cán bộ quản lý THCS. Tại trường TH số 1 Võ Xán, các môn: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD; trường THCS Võ Xán, các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

         Đợt tập huấn chia thành 08 lớp, giáo viên và cán bộ quản lý tham dự theo chuyên môn phù hợp. Báo cáo viên trình bày: một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; quy trình, kỹ thuật xây dựng ma trận đề và quy trình, kỹ thuật biên soạn và chuẩn hóa câu hỏi. Giáo viên các lớp thảo luận, thực hành xây dựng ma trận đề, câu hỏi kiểm tra kết quả dạy học theo quy trình đã nêu. Câu hỏi được xây dựng theo 4 mức độ: Nhận biết (nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học); Thông hiểu (diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập); Vận dụng (kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học); Vận dụng cao (vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống). Nội dung câu hỏi được biên soạn phải bảo đảm tính khoa học, chính xác, phù hợp với lứa tuổi học sinh; không biên soạn câu hỏi kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Sau khi kết thúc đợt tập huấn cấp huyện, các trường THCS tiến hành tập huấn lại nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học cho tất cả cán bộ, giáo viên trong trường. Cuối đợt tập huấn, giáo viên phải hoàn thành các bài tập thực hành và đưa sản phẩm lên trang truonghocketnoi.edu.vn và website của trường.

        Lớp tập huấn đã góp phần nâng cao năng lực cho giáo viên trung học về việc biên soạn câu hỏi và xây dựng ngân hàng câu hỏi trực tuyến; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và thi, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Phát triển ngân hàng câu hỏi trực tuyến để chia sẻ và sử dụng trong quá trình dạy học và kiểm tra, đánh giá.


Danh mục: