Tuesday, 01/12/2020 - 22:21|
Chào mừng các bạn đến với Website Phòng Giáo dục & Đào tạo Tây Sơn
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Giáo Án Điện Tử
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định | 351 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Hướng Dẫn Smas 3.5
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định | 283 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Dạy thêm, học thêm
  | 577 lượt tải | 8 file đính kèm
 • Đề thi môn Tiếng anh kỳ thi...
  | 433 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quy trình quản lý, cấp bằng...
  | 342 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Tuyển sinh lớp 1
  | 530 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Tuyển sinh lớp 6
  | 459 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Xét công nhận và cấp bằng TN...
  | 310 lượt tải | 8 file đính kèm
 • 100 bài toán tin học và nhà...
  | 362 lượt tải | 1 file đính kèm
 • bài ca người giáo viên nhân...
  | 321 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chuyển trường đối với học sinh...
  | 311 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỌC SINH...
  | 363 lượt tải | 1 file đính kèm