Sunday, 31/05/2020 - 01:51|
Chào mừng các bạn đến với Website Phòng Giáo dục & Đào tạo Tây Sơn
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Giáo Án Điện Tử
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định | 213 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Hướng Dẫn Smas 3.5
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định | 166 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Dạy thêm, học thêm
  | 453 lượt tải | 8 file đính kèm
 • Đề thi môn Tiếng anh kỳ thi...
  | 312 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quy trình quản lý, cấp bằng...
  | 239 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Tuyển sinh lớp 1
  | 403 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Tuyển sinh lớp 6
  | 335 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Xét công nhận và cấp bằng TN...
  | 221 lượt tải | 8 file đính kèm
 • 100 bài toán tin học và nhà...
  | 254 lượt tải | 1 file đính kèm
 • bài ca người giáo viên nhân...
  | 228 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chuyển trường đối với học sinh...
  | 215 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỌC SINH...
  | 259 lượt tải | 1 file đính kèm