Friday, 03/12/2021 - 23:15|
Chào mừng các bạn đến với Website Phòng Giáo dục & Đào tạo Tây Sơn
THAOTÁC CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TRÊN HỆ THỐNG CSDL.MOET.GOV.VN

THAOTÁC CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TRÊN HỆ THỐNG CSDL.MOET.GOV.VN

THAO TÁC CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TRÊN HỆ THỐNG CSDL:

  1. Chuyển đi:

Thao tác thực hiện:

        + Thực hiện việc chọn trạng thái của học sinh: 4. Học sinh à 41. Hồ sơ học sinh à 4.1.1 Nhập hồ sơ học sinh à Kích vào nút Sửa tại vị trí học sinh muốn thay đổi trạng thái (nghỉ học, chuyển trường…)

+ Thực hiện động tác chuyển đi: Kích chọn 4. Học sinh à 4.2.4 Danh sách xét duyệt học sinh chuyển đi  à Kích chọn nút Thao tác à Lựa chọn các thông tin tương ứng của trường chuyển đi: Tỉnh huyện trường à nháy chọn tại nút  Xác nhận .  

+ Tiếp nhận học sinh chuyển đến: Kích chọn 4. Học sinh à 4.2.3 Tiếp nhận học sinh chuyển đến  à Kích chọn vào hồ sơ học sinh chuyển đến à Nháy chọn nút tiếp nhận.  Nếu không có hồ sơ chuyển đến, nhà trường chủ động liên hệ với trường có học sinh chuyển đến trường mình yêu cầu họ thực hiện việc thuyên chuyển trên hệ thống.

Trân Trọng!


Danh mục: