Monday, 25/01/2021 - 08:13|
Chào mừng các bạn đến với Website Phòng Giáo dục & Đào tạo Tây Sơn
Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 2020-2021

Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 2020-2021

 

 

Sáng 29/11, tại Trường MN Tây Bình khai mạc Hội thi "Giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 2020 – 2021".

 

Hiệu trưởng khai mạc Hội thi.

Tham gia Hội thi gồm có 09 thí sinh là giáo viên đang giảng dạy trong trường. Cụ thể giáo viên phải trải qua 02 giai đoạn thi gồm giai đoạn 1: Giáo viên trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em. (Giáo viên tham gia Hội thi được công nhận là đạt yêu cầu của giai đoạn 1 nếu phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt) và giai đoạn 2:Thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục theo kế hoạch của Ban tổ chức Hội thi (Giáo viên tham gia Hội thi giai đoạn 2 khi đã đạt yêu cầu của giai đoạn 1).Giáo viên tham gia Hội thi khi thực hành tiết dạy không được thực hành ngay tại lớp mình đang giảng dạy trong năm tổ chức Hội thi. Tiết dạy thực hành của giáo viên tham gia Hội thi do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

 

 

Các thí sinh tham gia thi giai đoạn 1.

Hội thi "Giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 2020 – 2021" là hoạt động chuyên môn quan trọng, một trong những cơ sở để đánh giá công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên đối với đội ngũ giáo viên mầm non. Từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Hội thi là cơ hội phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục trẻ em, học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi lớp và của toàn Trường;Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp; Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường mầm non; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em .

 


Danh mục: