• :
 • :
Chào mừng các bạn đến với Website Phòng Giáo dục & Đào tạo Tây Sơn
 • Hồ Văn Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0385356960
  • Email:
   hvbinhts.binhdinh@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Trình độ chuyên mônĐH Sư phạm Tiếng Anh
   Môn Tiếng Anh, Phổ cập
 • Nguyễn Viết Cương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0905880540
  • Email:
   nvcuongts.binhdinh@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Trình độ chuyên mônĐH Sư phạm Tiểu học
   Các hoạt động giáo dục: Thể dục -Đoàn Đội
 • Châu Minh Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0975067667
  • Email:
   cmhungts.binhdinh@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Trình độ chuyên mônĐH Sư phạm Toán
   Theo doic thực hiện dạy và học các môn khoa học tự nhiên THCS
 • Thái Quang Sáng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0978678553
  • Email:
   tqsangts.binhdinh@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Trình độ chuyên mônĐH Sư phạm tiểu học
   Quản lý xây dựng, phát triển thư viện-Thiết bị trường học...
 • Văn Tuấn Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0905490866
  • Email:
   vtvietts.binhdinh@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Trình độ chuyên mônĐH Sư phạm Lý
   Phụ trách bộ môn Vật lí
 • Trần Thị Kim Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0369217256
  • Email:
   kimtratp1@gmail.com
 • Trần Thị Lan Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0984643468
  • Email:
   ttlanphuongts.binhdinh@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Trình độ chuyên mônĐH Sư phạm Ngữ văn
   Ngữ văn - các môn xã hội
 • Nguyễn Công Đoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   01687530612
  • Email:
   ncdoaits.binhdinh@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Trình độ chuyên mônĐH Sư Phạm Tin học
   Phụ trách bộ môn Tin học trong các trường TH, THCS; Phụ trách trang thông tin điện tử của Ngành.