Saturday, 06/03/2021 - 18:32|
Chào mừng các bạn đến với Website Phòng Giáo dục & Đào tạo Tây Sơn
 • Mai Xuân Duy Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0905602989
  • Email:
   mxdminhts.binhdinh@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ chuyên môn ĐH Sư phạm ngữ văn
   Công tác kế hoạch-tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục

 • Nguyễn Thị Cần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0935545719
  • Email:
   ntcants.binhdinh@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ chuyên môn: ĐH kế toán

 • Trần Văn Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0906294146
  • Email:
   tvtrinhts.binhdinh@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm Lịch sử

   Tổ chức cán bộ

 • Đoàn Quang Viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Email:
   dqvients.binhdinh@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ chuyên môn: ĐH kế toán

 • Võ Nguyên Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   01684063867
  • Email:
   vnvuts.binhdinh@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ chuyên môn: kế toán

 • Trần Thị Minh Sinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0905602989
  • Email:
   ttmsinhts.binhdinh@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm tiểu học

 • Lê Thị Xuân Lạc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ quĩ
  • Điện thoại:
   01276254976
  • Email:
   ntxlacts.binhdinh@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ chuyên môn: sơ cấp