Sunday, 03/07/2022 - 22:15|
Chào mừng các bạn đến với Website Phòng Giáo dục & Đào tạo Tây Sơn
 • Võ Nguyên Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0384063867
  • Email:
   vnvuts.binhdinh@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ chuyên môn: kế toán

 • Trần Văn Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0906294146
  • Email:
   tvtrinhts.binhdinh@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm Lịch sử

   Tổ chức cán bộ

 • Đoàn Quang Viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán trưởng
  • Điện thoại:
   0983561777
  • Email:
   dqvients.binhdinh@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ chuyên môn: ĐH kế toán

 • Lý Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   0971624019
  • Email:
   lythanhbinhtayson@gmail.com